Felhasználási Feltételek

 

 

 

 
A herbcaps.com honlapon található tartalom a Szerzői jogról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a az AMD Kft szellemi tulajdona (továbbiakban: Jogtulajdonos)
 
A Jogtulajdonos. fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.
 
A Jogtulajdonos a tartalom bármilyen egyéb felhasználását, ideértve  az egészben vagy részletekben történő többszörözés, átdolgozás, terjesztés vagy nyilvános előadás eseteit az alábbi feltételek szerint engedélyezi :
 
A felhasználás díja tartalmi elemenként és naponként  200.000.- Ft.
Amennyiben az oldalon lévő tartalmat a  felhasználó más számára ellenszolgáltatás fejében hozzáférhetővé teszi, úgy a felhasználó köteles az ezzel elért összes vagyoni előnyt a Jogtulajdonos számára átengedni.
 
A felhasználás tényét a Jogtulajdonsnak köteles bejelenteni a felhasználó. A Jogtulajdonos fenntartja a jogot, hogy a felhasználást teljes mértékben megtiltsa. A felhasználás tényére és mértékére vonatkozó bejelentés elmulasztása nem akadálya a  Jogtulajdonos felhasználási díjának érvényesétésére.
 
A Jogtulajdonos nem vállal felelősséget a honlap használatából eredő bármilyen közvetett vagy közvetlen kárért. A Jogtulajdonos nem vállal felelőséget az oldalon lévő információk következében bekövetkezett kárért. Továbbá nem tartozik felelősséggel azokért a bekövetkező károkért,   amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, zavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes kártékony programoktól vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
 
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az AMD Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.