Kosár  

Nincs temék

0 Ft‎ Fuvarköltség
0 Ft‎ Összesen

Fizetés


 

 

Írásbeli tájékoztató távollevők között kötött szerződéshez

 

 

 

 


A Vállalkozás adatai:

 

Név: .AMD Szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszám: 12-09-004145
Adószám: 12921078-3-12.
Székhely: 2660 Balassagyarmat, Kóvári u 28.

Posta cím: 2661 Balassagyarmat Pf. 105

Telefonszám: +36 (21) 2524884

Skype: herbcaps.hu

E-mail: [email protected]

 
A szerzôdés tárgya

 

A szerzôdés tárgya a Vállalkozás által internetes weblapján (www.herbcaps.com) közzétett termékek .A termékek fizikai jellemzôi a weboldalon megtalálhatók.

 

Ellenszolgáltatás, teljesítés

 

A fenti termékek ellenértéke a weboldalon fel van tüntetve, mely tartalmazza az általános forgalmi adó összegét de nem tartalmazza a postaköltséget. A Fogyasztó köteles fizetési kötelezettségét a megrendelést követően átutalással, vagy a termék átvételével egyidejûleg – a postai után-vétel gyakorlatának megfelelôen – postai úton teljesíteni.

A postaköltség utánvételes szállítás esetén MPL esetén 1440 Ft, postai átvétel esetén 1340 Ft
DPD futárszolgálat esetén 1260 Ft
Banki előreutalás, bankkártyás fizetés esetén MLP estén 1090 Ft, postai átvétel estén 990 Ft


A vállalkozás a terméket a megrendeléstôl, szerzôdéskötéstôl számított 1 napon belül postára adja. A szállító MLP vagy DPD futárszoglálat részére . Amennyiben a Fogyasztó által megrendelt áru nem áll rendelkezésre, úgy a Vállalkozás jogosult helyettesítô termékkel teljesíteni.

 

Elállási jog

 

A Fogyasztó 30 munkanapon belül a szerzôdéstôl indoklás nélkül elállhat. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette, amennyiben a Vállalkozás az írásbeli tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Amennyiben a Fogyasztó elállási jogával él, úgy a Vállalkozás köteles a Fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésôbb 30 napon belül visszatéríteni. A Fogyasztó elállási jogának gyakorlásával összefüggésben köteles a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket állni, egyéb költségek, díjak viselésére azonban nem kötelezhetô.  Amennyiben a Fogyasztó a visszaszolgáltatott terméket nem rendeltetésének megfelelôen használta, úgy a Vállalkozás követelheti ebbôl eredô kárának megtérítését. Ha a Vállalkozás helyettesítô termékkel teljesít, a feltétlen elállási jog gyakorlása során az áru visszaszolgáltatásával felmerülô költség a Vállalkozást terheli.

 

Nem élhet elállási jogával a Fogyasztó:

Olyan termék  során, amely ára a Vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci ingadozástól függ.

Olyan termék  esetén, amely a Fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy személyes kérésére állítottak elô. Olyan termék értékesítése esetén, mely termék természeténél fogva nem szolgáltatható viszsza, illetve gyorsan romló.

Az ajánlati kötöttség ideje

 

A Vállalkozás – jelen írásbeli tájékoztatóban foglalt feltételekkel – ajánlatához jelen írásbeli
tájékoztató kézhezvételét követô 15 napig kötve van. A határidô lejárta után a Vállalkozás nem áll ajánlati kötöttség hatálya alatt.

 

A szerzôdés idôtartama

 

Jelen írásbeli tájékoztató alapján létrejövô szerzôdés határozott idôre, 30 napra szól, melynek hatálya a szerzôdés aláírásával kezdôdik.

 

Jótállás, javító szolgálat
 

 Termékeinket a gyártók által biztosított, a Fogyasztóvédelmi Törvényben előírtakkal összhangban lévő jótállási feltételekkel hozzuk forgalomba. Kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesítés ellenőrizzék. Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, és ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni. Nem áll módunkban a jótállást érvényesíteni , ha a termék sértetlen átvételét igazoló dokumentum aláírása után a vásárló külsérelmi hibára hivatkozik.


A panasz intézése

 

A Fogyasztó panaszát az alábbi módon érvényesítheti:

Levél: AMD KFT  Balassagyarmat Pf. 105. 2661

Telefon:+ 36 (21) 2524884 / +36 (30) 8563974

Skype: herbcaps.hu

E-mail: [email protected]
 

 

 

   

  • adalék és szinezékanyagmentes
  • Glutén mentes
  • HERB CAPS
  • nogmo
  • organic
  • vegetáriánus