Adatvédelmi nyilatkozat

 

 

 

 

Adatvédelmi politikánk megfelel az alkalmazandó hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel az alábbiakra:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról szóló 1992. évi LXIII. Törvény rendelkezései szerint kezeli.
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szabályozó 1998. évi VI. törvény,
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény

Fenntartjuk a jogot, és egyben kötelezettséget, hogy adatvédelmi politikánkat a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsuk.

A weboldal a személyes adatok megadás nélkül látogatható,  vásrálás esetén szükséges,  személyes adatok ( pld. név, e-mail cím ) megadása.

A weboldalon való bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes, a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért adatokat.(pld. Hírlevélre feliratkozásnál).

Minden szükséges lépést megteszünk a személyes adatok biztonságának érdekében, védjük azokat a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, törlés, vagy megsemmisülés ellen.


.